پردیس شهید چمران تهران

جلسه شورای پژوهش پردیس شهید چمران

روز ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۰ جلسه شورای پژوهش در دفتر ریاست پردیس با حضور اعضای شورای برگزار گردید. در این جلسه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، فعالیت‌های پژوهشی پیشنهادی اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت. و مقرر شد مدیران گروه، کتابهای مورد نیاز خود را جهت خرید به واحد پژوهش معرفی نمایند. و تأکید شد جلسات شورای پژوهش به صورت ماهانه برگزار گردد.


نظرات کاربران