پردیس شهید چمران تهران

حضور اعضای پردیس شهید چمران در تجمع حمایت از کودکان غزه

بعد از ظهر شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ جمعی از اعضای پردیس شهید چمران در تجمع حمایت از کودکان غزه در میدان انقلاب شرکت کردند و پشتیبانی خود را از مردم ستمدیده فلسطین به ویژه کودکان بی‌گناه غزه اعلام داشتند.


نظرات کاربران