پردیس شهید چمران تهران

برگزاری اردوی مبدأ (ویژه دانشجویان جدیدالورود)

در آبان ماه ۱۴۰۲ اردوی مبدأ (ویژه دانشجویان جدید الورود) به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید چمران تهران در اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار شد. دانشجومعلمان در این اردو، علاوه بر برنامه‌های تفریحی همانند مسابقات فوتبال، والیبال، قایق‌سواری و جنگل گردی، در کارگاه‌های متنوع مانند هویت معلمی شرکت کردند .


نظرات کاربران