پردیس شهید چمران تهران

ساعات فعالیت مرکز مشاوره شهید چمران

به آگاهی دانشجویان عزیز می‌رساند مرکز مشاوره پردیس شهید چمران به منظور خدمت رسانی در امر مشاوره طبق جدول ذیل فعالیت می‌کند:

 

یکشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ دکتر علی فرهادیان

 

شنبه و چهارشنبه، ساعت ۱۳ تا ۱۷، دکتر آقازیارتی

 


نظرات کاربران