پردیس شهید چمران تهران

اصلاحیه تشکیل بانک اطلاعاتی و ثبت مشخصات فردی استادان و همکاران شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان

به استناد نامه شماره۱۶۰/۱۷۱۳۲/۵۰۰۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ نامه ارسالی از سازمان مرکزی مبنی بر «اصلاحیه تشکیل بانک اطلاعاتی و ثبت مشخصات فردی استادان و همکاران شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور» به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

 

داوطلبان برای ثبت نام روی این لینک کلیک کنید: https://cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=6313


نظرات کاربران