پردیس شهید چمران تهران

برگزاری مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات رشته تنیس روی میز از سری مسابقات هفته تربیت بدنی توسط انجمن تربیت بدنی و کنگره ملی شهدای دانشجو معلم پردیس شهید چمران روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبان ماه توسط آقای اسماعیل عین اللهی برگزار شد.


نظرات کاربران