پردیس شهید چمران تهران

طرح جامع تغذیه سالم (جشنواره غذای سالم، سنتی، بومی و محلی)

با هدف ترویج فرهنگ استفاده از غذای سالم و آشنایی با تغذیه سالم، اشاعه فرهنگ استفاده از محصولات بومی و محلی، ایجاد حس و رقابت سالم و افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجومعلمان؛ اداره کل برنامه‌ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نظردارد "طرح جامع تغذیه سالم ( جشنواره غذا سالم و سنتی، بومی و محلی)" در ۳ بخش و مطابق با مفاد شیوه‌نامه پیوست برگزار نماید. از این رو موجبات امتنان است مدیران/ سرپرستان محترم مدیریت امور پردیس‌های استانی ترتیبی اتخاذ فرمایید این جشنواره به نحو شایسته در تمامی پردیس‌ها/ واحدهای تابعه دانشگاهی برگزار گردد. 


موارد و نکات حائز اهمیت:
۱. این جشنواره در سه بخش (بخش اول: تهیه غذای سالم (غذاها، دسرها، فست فودها یا سالادهای سالم، نوشیدنی‌ها و.....) توسط دانشجومعلمان و فروش آن به صورت بازارچه‌های دانشجویی، بخش دوم: تهیه غذای سنتی، بومی و محلی (مانند انواع آش، سوپ، پلو، نوشیدنی‌ها سنتی و.....) توسط دانشجومعلمان و فروش آن به صورت بازارچه‌های دانشجویی و بخش سوم: مسابقه آشپزی به صورت گروهی) برگزار خواهد شد.

۲. برگزاری بخش اول و دوم  جشنواره در سطح پردیس‌ها و واحدهای تابعه دانشگاهی و بخش سوم (مسابقه آشپزی) با هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته اجرایی مدیریت استان، مطابق شیوه‌نامه پیوست به صورت متمرکز در مدیریت امور پردیس‌های استانی خواهد بود.

۳. انتظار می‌رود به منظور اطلاع‌رسانی گسترده به دانشجومعلمان، نسبت به تهیه پوستر و بارگذاری آن در پورتال مدیریت امور پردیس‌های استانی اقدام گردد. 
۴. رعایت پوشش وفق شئونات، جایگاه و شأن دانشجومعلمان عزیز در محیط اجرا، الزامی است.
۵. خاطر نشان می‌گردد زمان‌بندی اجرایی بخش‌های مختلف، مطابق با جدول‌های ذیل می‌باشد: 

 

جدول1-1 نحوه زمان‌بندی بخش 1 و 2 جشنواره

ردیف

عناوین

زمان اجرا

1

تشکیل جلسه دبیرخانه اجرایی استان 

20لغایت  23 آبان

2

تهیه پوستر و اطلاع‌رسانی به دانشجومعلمان ، تهیه لینک ثبت نام و بارگذاری آن سایت پردیس‌ها/ واحد‌های تابعه 

23 لغایت 30 آبان

3

ثبت نام دانشجویان متقاضی

30 آبان لغایت 5 آذر

4

بازه زمانی برگزاری  در پردیس‌ها/ واحد‌های تابعه

11 لغایت 22 آذر

 

جدول1-2 نحوه زمان بندی بخش 3 جشنواره

ردیف

عناوین

زمان اجرا

1

تشکیل جلسه دبیرخانه اجرایی استان 

20لغایت  23 آبان

2

تهیه پوستر و اطلاع‌رسانی به دانشجومعلمان و تهیه لینک ثبت نام در سایت استان

23 لغایت 30 آبان

3

ثبت نام دانشجویان متقاضی

30 آبان لغایت 5 آذر

4

بازه زمانی برگزاری  در استان‌ها

11 لغایت 22 آذر

5

تجلیل از نفرات برتر

پس از مشخص شدن امتیازات نهایی کلیه شرکت‌کنندگان

 
 
 


نظرات کاربران