پردیس شهید چمران تهران

اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم رشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، اداره کل فرهنگی در نظر دارد، همزمان با برگزاری پنجاه و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، زمینه اکران فیلم‌های جشنواره رشدرا با هدف افزایش سواد بصری و آشنایی دانشجو معلمان با سبک‌های بین‌المللی ساخت فیلم‌های تربیتی و آموزشی فراهم نماید.

 

با توجه به ابعاد تربیتی این جشنواره، ضروری است، استان‌ها زمینه حضور دانشجومعلمان مستعد و فیلمساز را در این جشنواره فراهم آورند. اکران فیلم‌های رشد دراستان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، تهران، فارس، قزوین، کرمان، کردستان، گیلان، همدان و گلستان صورت خواهد پذیرفت.


نظرات کاربران