پردیس شهید چمران تهران

برنامه خواندن دعای توسل

زمان: سه‌شنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشا

 

مکان: نمازخانه پردیس شهید چمران

 

به همراه پذیرایی

 

دارالقرآن حاج احمد کاظمی پردیس شهید چمران


نظرات کاربران