پردیس شهید چمران تهران

مراسم دعای توسل در نمازخانه پردیس شهید چمران

مراسم دعای توسل سه شنبه شب ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به همت دارالقرآن پردیس شهید چمران بعد از نماز مغرب و عشا در نمازخانه پردیس برگزار شد. این مراسم هر سه شنبه برقرار است.


نظرات کاربران