پردیس شهید چمران تهران

برگزاری مسابقات دومیدانی به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات رشته دومیدانی از سری مسابقات هفته تربیت بدنی توسط انجمن تربیت بدنی و کنگره ملی شهدای دانشجو معلم پردیس شهید چمران روز سه شنبه مورخ ۱۶ آبان ماه برگزار شد.


نظرات کاربران