پردیس شهید چمران تهران

ویژه برنامه ۱۳ آبان با سخنرانی آقای رائفی پور

بعد از ظهر شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ مراسمی با موضوع استکبارستیزی در پردیس شهید چمران تهران برگزار شد. در این مراسم که به همت بسیج دانشجویی انجام شد دانشجومعلمانی از همه واحدهای دانشگاه فرهنگیان استان تهران حضور داشتند. ️مهمان ویژه این برنامه علی اکبر رائفی پور مسئول موسسه مصاف بود که درباره اقدامات جبهه استکبار جهانی علیه ایران سخنرانی کرد.

 

 


نظرات کاربران